Чуулганы

эзлэх хувь:
Мэдэгдэл
Бүгдийг цэвэрлэ

[Наалттай] Форумыг ямар ч хэл рүү хэрхэн орчуулах вэ

   RSS

1
Сэдвийн эхлэл

Форумыг ямар ч хэл рүү орчуулах вэ?

Эзэмшигч нь kalimbera.com болон KalimbaForum.com

1 хариулт
1
Сэдвийн эхлэл

Форумын орчуулгын функцийг хэрхэн ашиглахыг харуулах богино хэмжээний видео хичээлийг би хийсэн.

Эзэмшигч нь kalimbera.com болон KalimbaForum.com

эзлэх хувь: