Чуулганы

эзлэх хувь:
Мэдэгдэл
Бүгдийг цэвэрлэ
Магадисам
Магадисам
Бүлэг: Бүртгэгдсэн
Холбоо: 2021-03
Идэвхтэй калимбист
1

Байрлал

Цагийн бүс

Африк / Банжул

Мэргэжил

www.magadi.cn

Гарын үсэг зурах

Бид калимба үйлдвэрлэгч бөгөөд гүйцэтгэлийн түвшний калимба үйлдвэрлэх үүрэг хүлээдэг.

Нийгмийн сүлжээ
гишүүн үйл ажиллагаа
8
Чуулганы бичлэг
1
сэдвүүд
0
Асуулт
0
хариултууд
0
Асуулт Сэтгэгдэл
0
дуртай
5
хүлээн авсан Таалагдсан
1 / 10
Үнэлгээгээр
0
Блог Posts
0
Блог Сэтгэгдэл
эзлэх хувь: